Number of the records: 1  

Centralizované zásobovanie teplom - budúcnosť alebo prežitok v zásobovaní teplom?

 1. Title statementCentralizované zásobovanie teplom - budúcnosť alebo prežitok v zásobovaní teplom?
  Main entry-name (Author) Mudrá, Martina, 1993- - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleCentralized heat supply - future or experience in heat supply?
  In Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 [73 s.] / Vnútorná klíma budov 2020. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020. -- ISBN 978-80-89878-68-0. -- S. 63-64
  Subj. Headings centralizované zásobovanie teplom
  obnoviteľné zdroje energie
  zásobovanie teplom
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.