Number of the records: 1  

Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

 1. Title statementPotreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím / aut. Beata Polomová, Klára Macháčová, Tibor Varga
  Main entry-name Polomová, Beata, 1959- (Author) - FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Another responsib. Macháčová, Klára, 1970- Z8 (Author) - FAD Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Varga, Tibor, 1977- Z1 (Author) - FAD Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  Translated titleThe need of application of universal design in historic environment from the view of Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  In Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [227 s.] / Bardkontakt 2020. -- Bardejov : Mesto Bardejov, 2020. -- ISBN 978-80-570-2271-8. -- S. 159-169
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1