Number of the records: 1  

Examination of crystal plasticity in cold drawn tube forming using FEM and Voronoi tessellation

 1. Title statementExamination of crystal plasticity in cold drawn tube forming using FEM and Voronoi tessellation / aut. Martin Necpal, Maroš Martinkovič, Marcel Kuruc
  Main entry-name Necpal, Martin, 1978- (Author) - MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
  Another responsib. Martinkovič, Maroš, 1957- Z1 (Author) - MTF Katedra tvárnenia kovov a plastov
  Kuruc, Marcel, 1988- Z1 (Author) - MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering / Development of Materials in Research and Education.. -- ISSN 1757-8981. -- Vol. 1050, DMSRE, 07.-11. september 2020, Pavlov, ČR (2021), s. 1-6
  LanguageEnglish
  URLhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1050/1/012011/meta
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Type of documentpríspevok z podujatia
  Year2021
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  20212020
  article

  article

Number of the records: 1