Number of the records: 1  

Impact of organic binders on the carminic-colorants stability studied by: ATR-FTIR, VIS and colorimetry

 1. Title statementImpact of organic binders on the carminic-colorants stability studied by: ATR-FTIR, VIS and colorimetry / aut. Katarína Haberová, Viera Jančovičová, Dominika Veselá, Michal Oravec, Zuzana Machatová
  Main entry-name Haberová, Katarína, 1991- (Author)
  Another responsib. Jančovičová, Viera, 1962- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Veselá, Dominika (Author)
  Machatová, Zuzana, 1984- (Author)
  Oravec, Michal, 1989- (Author)
  Par.titleVplyv organických spojív na stabilitu karmínových kolorantov študovaný ATR-FTIR, VIS a kolorimetriou
  In Dyes and Pigments. -- ISSN 0143-7208. -- Vol. 186, (2021), s. 1-7, art. no.108971
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143720820316685
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  Category (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  In databases CC: 000603546900003
  DOI: 10.1016/j.dyepig.2020.108971
  SCOPUS: 2-s2.0-85095841901
  Year2021
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  202120215.122Q10.699Q1
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.