Number of the records: 1  

Analysis of innovative approaches of generation Z in the context of the concept Industry 4.0

 1. Title statementAnalysis of innovative approaches of generation Z in the context of the concept Industry 4.0 / aut. Lucia Stupavská, Mária Haladová, Miloš Čambál
  Main entry-name Grajzová, Lucia 1994 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Haladová, Mária, 1993- Z3 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Čambál, Miloš, 1966- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2021 [205 s.] / Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2021. -- Košice : Technical University of Košice, 2021. -- ISBN 978-80-553-3835-4. -- S. 132-139
  Subj. Headings generation Z
  work skills and knowledge
  innovative approaches
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Type of documentpríspevok z podujatia
  Year2021
  article

  article

Number of the records: 1