Number of the records: 1  

Modelling of transport of deacidification components in an acid paper

 1. Title statementModelling of transport of deacidification components in an acid paper / aut. Vladimír Danielik, Milan Králik, Marta Ambrová, Jana Jurišová, Pavel Fellner, Katarína Vizárová
  Main entry-name Danielik, Vladimír, 1968- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Another responsib. Králik, Milan, 1953- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Ambrová, Marta, 1976- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Jurišová, Jana, 1978- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Fellner, Pavel, 1942- (Author)
  Vizárová, Katarína, 1965- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  In 9th International Conference on Chemical Technology , ICCT 2022 / International Conference on Chemical Technology. -- Praha, Česko : Czech Society of Industrial Chemistry, 2022. -- S. [1-1]
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1