Number of the records: 1  

Korózia kovov v prostredí anorganických hydrátov použiteľných ako PCM - prehľad

 1. Title statementKorózia kovov v prostredí anorganických hydrátov použiteľných ako PCM - prehľad / aut. Andrea Červenková, Vladimír Danielik
  Main entry-name Červenková, Andrea, 1996- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Another responsib. Danielik, Vladimír, 1968- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Translated titleMetals corrosion in inorganic hydratesused as PCM – an overwiev
  In 62. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách [72 s.] / Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách. -- Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2022. -- ISBN 978-80-227-5202-2. -- S. 55-60
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Type of documentpríspevok z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1