Number of the records: 1  

Catalytic conversion of bioethanol to unsaturated hydrocarbons

 1. Title statementCatalytic conversion of bioethanol to unsaturated hydrocarbons / aut. Blažej Horváth, Róbert Barthos, Blanka Szabó, Gyula Novodárszki, Tomáš Soták, Dana Gašparovičová, Katarína Fulajtárová
  Main entry-name Horváth, Blažej, 1977- (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Another responsib. Barthos, Róbert (Author)
  Szabó, Blanka (Author)
  Novodárszki, Gyula (Author)
  Soták, Tomáš, 1985- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Gašparovičová, Dana, 1968- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Fulajtárová, Katarína, 1967- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Translated titleKatalytická premena bioetanolu na nenasýtené uhľovodíky
  In 15th Pannonian International Symposium on Catalysis / Pannonian International Symposium on Catalysis. -- Lublin, Poľsko : New Chemical Syntheses Institute, 2022. -- ISBN 978-83-965789-0-7. -- S. 58-58
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.