Number of the records: 1  

Catalysis and mass transport phenomena in degradation of historical cellulosic objects

 1. Title statementCatalysis and mass transport phenomena in degradation of historical cellulosic objects / aut. Milan Králik, Blažej Horváth, Vladimír Danielik, Jana Jurišová, Katarína Vizárová, Eva Guzikiewiczová
  Main entry-name Králik, Milan, 1953- (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Another responsib. Horváth, Blažej, 1977- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Danielik, Vladimír, 1968- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Jurišová, Jana, 1978- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Vizárová, Katarína, 1965- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Guzikiewiczová, Eva, 1996- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Translated titleKatalýza a transportné javy pri degradácii historických artefaktov na báze celulózy
  In 15th Pannonian International Symposium on Catalysis / Pannonian International Symposium on Catalysis. -- Lublin, Poľsko : New Chemical Syntheses Institute, 2022. -- ISBN 978-83-965789-0-7. -- S. 162-162
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1