Number of the records: 1  

New perspectives on the efficiency of paper preservation processes

 1. Title statementNew perspectives on the efficiency of paper preservation processes / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, Milan Králik, Michal Jablonský, Vladimír Danielik
  Main entry-name Tiňo, Radko, 1974- (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Another responsib. Vizárová, Katarína, 1965- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Králik, Milan, 1953- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Jablonský, Michal, 1978- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Danielik, Vladimír, 1968- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  In CHEM-CH 6th International Congress Chemistry for Cultural Heritage / International Congress Chemistry for Cultural Heritage. -- Rome, Italy : European Chemical Society, 2022. -- S. 72-73
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1