Number of the records: 1  

Rozvoj konzervačnej vedy na Slovensku a jej úloha v pamiatkovej ochrane

 1. Title statementRozvoj konzervačnej vedy na Slovensku a jej úloha v pamiatkovej ochrane / aut. Katarína Vizárová, Milena Reháková, Andrea Urlandová, Radko Tiňo
  Main entry-name Vizárová, Katarína, 1965- (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Another responsib. Reháková, Milena, 1964- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Urlandová, Andrea, 1960- Z1 (Author) - FAD Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Tiňo, Radko, 1974- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Translated titleThe development of conservation science in Slovakia and its role in monument protection
  In Bardkontakt 2022. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [192 s.] / Bardkontakt 2022. -- Bardejov : Mesto Bardejov, 2022. -- ISBN 978-80-570-4271-6. -- S. 74-79
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Type of documentpríspevok z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.