Number of the records: 1  

PLA/PHB-Based Materials Fully Biodegradable under Both Industrial and Home-Composting Conditions

 1. Title statementPLA/PHB-Based Materials Fully Biodegradable under Both Industrial and Home-Composting Conditions / aut. Mária Fogašová, Silvestr Figalla, Lucia Danišová, Elena Medlenová, Slávka Hlaváčiková, Zuzana Vanovčanová, Leona Omaníková, Andrej Baco, Vojtech Horváth, Mária Mikolajová, Jozef Feranc, Ján Bočkaj, Roderik Plavec, Pavel Alexy, Martina Repiská, Radek Přikryl, Soňa Kontárová, Anna Báreková, Martina Sláviková, Marek Koutný, Ahmad Fayyazbakhsh, Markéta Kadlečková
  Main entry-name Fogašová, Mária, 1998- (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Another responsib. Figalla, Silvestr (Author)
  Danišová, Lucia, 1991- Z3 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Medlenová, Elena, 1993- Z3 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Hlaváčiková, Slávka, 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Vanovčanová, Zuzana, 1976- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Omaníková, Leona, 1984- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Baco, Andrej, 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Horváth, Vojtech, 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Mikolajová, Mária, 1996- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Feranc, Jozef, 1975- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Bočkaj, Ján, 1987- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie spracovania polymérov (detaš.pracovisko)
  Plavec, Roderik, 1986- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Alexy, Pavel, 1961- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
  Repiská, Martina, 1988- (Author)
  Přikryl, Radek (Author)
  Kontárová, Soňa (Author)
  Báreková, Anna (Author)
  Sláviková, Martina (Author)
  Koutný, Marek (Author)
  Fayyazbakhsh, Ahmad (Author)
  Kadlečková, Markéta (Author)
  Translated titleMateriály na báze PLA/PHB plne biodegradovateľné v podmienkach priemyselného aj domáceho kompostovania
  In Polymers. -- ISSN 2073-4360. -- Vol. 14, iss. 9 (2022), s. [1-20], art. no. 4113
  Subj. Headings polylactic acid (PLA)
  polyhydroxybutyrate (PHB)
  blend polymeric material
  biodegradation
  industrial compost
  home-compost
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.mdpi.com/2073-4360/14/19/4113
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  Category (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Type of documentčlánok
  In databases CC: 000867188400001
  DOI: 10.3390/polym14194113
  SCOPUS: 2-s2.0-85139834615
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.