Number of the records: 1  

Effect of silica fume - metakaolin combination on the thermal stability of cement pastes under hydrothermal conditions

 1. Title statementEffect of silica fume - metakaolin combination on the thermal stability of cement pastes under hydrothermal conditions / aut. Michal Slaný, Eva Kuzielová, Matúš Žemlička
  Main entry-name Slaný, Michal, 1989- (Author)
  Another responsib. Kuzielová, Eva, 1979- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Translated titleVplyv kombinácie kremičitého úletu a metakaolínu na termickú stabilitu cementových pást za hydrotermálnych podmienok
  In 10th Jubilee Mid-European Clay, MECC’20/22 [106 s.] / Jubilee Mid-European Clay. -- Krakov, Poľsko : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2022. -- ISBN 978-83-65955-60-9. -- S. 83-83
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1