Number of the records: 1  

Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator

 1. Title statementMetabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator / aut. Michal Slaný, Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Marián Matejdes, Martin Tchingnabé Palou
  Main entry-name Slaný, Michal, 1989- (Author)
  Another responsib. Kuzielová, Eva, 1979- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Matejdes, Marián, 1982- (Author)
  Palou, Martin Tchingnabé, 1962- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Translated titleGeopolyméry na báze metabentonitu a metakaolínu: vzťah medzi druhom ílového minerálu, kalcinačnou teplotou a koncentráciou alkalického aktivátora
  In CEEC-PCMS1, 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science / Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science. -- Bukurešť, Rumunsko : Publishing house SITECH Romania, 2022. -- ISBN 978-606-11-8164-3. -- S. 76-76
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1