Number of the records: 1  

Control of a Chemical Reactor with High Precision Encryption Framework

 1. Title statementControl of a Chemical Reactor with High Precision Encryption Framework / aut. Matúš Furka, Karol Kiš, Martin Klaučo
  Main entry-name Furka, Matúš, 1993- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Kiš, Karol, 1993- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Klaučo, Martin, 1989- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In 2022 Cybernetics & Informatics (K&I) [347 s.] / 2022 Cybernetics & Informatics (K&I). -- Danvers, Massachusetts, USA : IEEE , 2022. -- ISBN 978-1-6654-8774-0. -- S. [1-6]
  LanguageEnglish
  URLhttps://ieeexplore.ieee.org/document/9925976
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Type of documentpríspevok z podujatia
  In databases DOI: 10.1109/KI55792.2022.9925976
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.