Number of the records: 1  

Phase development of inorganic binders under conditions simulating geothermal wells

 1. Title statementPhase development of inorganic binders under conditions simulating geothermal wells / aut. Eva Kuzielová, Zora Hajdúchová, Kristína Compeľová, Michal Slaný, Matúš Žemlička, Jiří Másilko
  Main entry-name Kuzielová, Eva, 1979- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Another responsib. Hajdúchová, Zora, 1983- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Compeľová, Kristína, 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Slaný, Michal, 1989- (Author)
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Másilko, Jiří (Author)
  Translated titleVývoj fázového zloženia anorganických spojív za podmienok simulujúcich geotermálne vrty
  In Keramik 2022 / Keramik 97. -- Kolín nad Rýnom (Nemecko) : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2022. -- S. 160-160
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1