Number of the records: 1  

Gas-phase oxidation of propylene with nitrous oxide over supported heterogeneous catalysts

 1. Title statementGas-phase oxidation of propylene with nitrous oxide over supported heterogeneous catalysts / aut. Blažej Horváth, Tomáš Soták, Dana Gašparovičová, Katarína Fulajtárová, Juraj Kuhn, Ema Pavlína Kovárová
  Main entry-name Horváth, Blažej, 1977- (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Another responsib. Soták, Tomáš, 1985- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Gašparovičová, Dana, 1968- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Fulajtárová, Katarína, 1967- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
  Kuhn, Juraj, 1997- Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Kovárová, Ema Pavlína Z4 (Author)
  In Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology / International Conference on Chemical Technology. -- Praha, Česko : AMCA spol. s r.o., 2023. -- ISBN 978-80-88214-40-3. -- S. 157-157
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2023
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.