Number of the records: 1  

Diagramy kumulatívnych súčtov. STN 01 0266. ISO/TR 7871

 1. Title statementDiagramy kumulatívnych súčtov. STN 01 0266. ISO/TR 7871 : Príručka pre riadenie kvality a analýzu údajov použitím metódy CUSUM (kumulatívnych súčtov). November 1999
  Issue dataBratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999
  Phys.des.56 s
  Subj. Headings štatistika
  riadenie kvality
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindNNR - normy
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M064005M*N-1150-1Materiálovotechnická fakultaM KN