Number of the records: 1  

Numerické modelovanie aerodynamických koeficientov externého tlaku na budovu - konfrontácia teória a experiment

 1. Title statementNumerické modelovanie aerodynamických koeficientov externého tlaku na budovu - konfrontácia teória a experiment
  Main entry-name Frimmer, Michal (Author)
  Another responsib. Bielek, Milan, 1938- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  In Budova a energia 6 : 6.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Podbanské,12.-14.10.2005. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. -- ISBN 80-8073-353-8. -- s.70-75
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Category (from 2022)BED
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.