Number of the records: 1  

Determination of Damage Variable by Measurement of Differential Permeability

 1. Title statementDetermination of Damage Variable by Measurement of Differential Permeability
  Main entry-name Barta, Štefan (Author) - FEI Katedra fyziky
  Another responsib. Tomáš, Ivan (Author)
  Dieška, Peter, 1945- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Bydžovský, Ján, 1944- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Translated titleUrčenie parametra poškodeniameraním diferenciálnej permeability
  In APCOM 2004. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 10th International Workshop. Častá - Píla, Slovak Republic. 16.- 18. June 2004 /. -- 2004 : STU v Bratislave FEI, 2004. -- ISBN 80-227-2073-9. -- s.28-31
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1