Number of the records: 1  

Organic Molecular Films and Ordered Systems for Molecular Electronics

 1. Title statementOrganic Molecular Films and Ordered Systems for Molecular Electronics
  Main entry-name Cirák, Július, 1953- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Another responsib. Barančok, Drahoslav, 1945- (Author) - FEI Katedra fyziky
  Tomčík, Pavol, 1941- (Author) - FEI Katedra fyziky
  In New trends in physics = Nové trendy ve fyzice. -- Brno : Brno University of Technology, 2004. -- ISBN 80-7355-024-5. -- s.214-217
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1