Number of the records: 1  

Environmental Monitoring in Slovakia using Nuclear Techniques

 1. Title statementEnvironmental Monitoring in Slovakia using Nuclear Techniques
  Main entry-name Florek, Michal (Author)
  Another responsib. Holý, Karol (Author)
  Šivo, Alexander (Author)
  Sýkora, Ivan (Author)
  Chudý, Martin (Author)
  Richtáriková, Marta (Author)
  Polášková, Anna (Author)
  Holá, Oľga, 1947- (Author) - FCHPT Oddelenie chemickej fyziky
  Merešová, Jana (Author)
  Ondo-Eštok, D. (Author)
  Mankovská, B. (Author)
  Frontasyeva, M.V. (Author)
  Ermakova, E.V. (Author)
  Translated titleEnvironmental Monitoring in Slovakia using Nuclear Techniques
  In Environmental Physics Conference EPC 04, Minya, Egypt. Proceedings of the Conference.. -- 2005. -- s.25-33
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFA - Invited reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1