Number of the records: 1  

Automatizácia inžinierskych prác ako prvok prípravy technologickej dokumentácie a učebný proces. Engineering procedures automation as a basis of preparing of technological documentation and teaching process

 1. Title statementAutomatizácia inžinierskych prác ako prvok prípravy technologickej dokumentácie a učebný proces. Engineering procedures automation as a basis of preparing of technological documentation and teaching process
  Main entry-name Tomaníček, Stanislav, 1955- (Author) - MTF Katedra aplikovanej mechaniky
  In Akademická Dubnica 2002 : Zborník prednášok. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2002. -- ISBN 80-227-1807-6. -- s.119-122
  Subj. Headings Automatizácia inžinierskych prác
  technologická dokumentácia
  učebný proces
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1