Number of the records: 1  

Analýza deformácií rozvádzacích lopát turbíny. Analyse deformation carrier scoop turbine

 1. Title statementAnalýza deformácií rozvádzacích lopát turbíny. Analyse deformation carrier scoop turbine
  Main entry-name Turza, Jozef (Author) - MTF Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom
  Another responsib. Jurčo, Ivan (Author) - MTF Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom
  Turza, Juraj (Author)
  Kanas, Pavol (Author)
  In Akademická Dubnica 2002 : Zborník prednášok. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2002. -- ISBN 80-227-1807-6. -- s.123-134
  Subj. Headings turbína
  deformácie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1