Number of the records: 1  

Systém environmentálneho manažérstva - účinný a významný faktor v budúcnosti našich podnikov.System environmental management - effective and significant factor in future of ours companies

 1. Title statementSystém environmentálneho manažérstva - účinný a významný faktor v budúcnosti našich podnikov.System environmental management - effective and significant factor in future of ours companies
  Main entry-name Mrvová, Ľubica, 1959- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Akademická Dubnica 2002 : Zborník prednášok. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2002. -- ISBN 80-227-1807-6. -- s.323-325
  Subj. Headings Management environmentálny
  podnik
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.