Number of the records: 1  

Vymedzenie verejného sektora ako základu financií nevýrobnej sféry. The setting of the public sector as the finances`s base of the non-production sphere

 1. Title statementVymedzenie verejného sektora ako základu financií nevýrobnej sféry. The setting of the public sector as the finances`s base of the non-production sphere
  Main entry-name Novák, Roman, 1963- (Author)
  In CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2002. -- ISBN 80-227-1768-1. -- s.163-166
  Subj. Headings verejný sektor
  financie
  nevýrobná sféra
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.