Number of the records: 1  

K uplatneniu dištančného štúdia na vysokých školách technického zamerania

 1. Title statementK uplatneniu dištančného štúdia na vysokých školách technického zamerania
  Main entry-name Titková, Zuzana (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  In Schola 2001 :. -- ISBN 80-227-1610-3. -- , s.321-323
  Subj. Headings dištančné vzdelávanie
  LanguageSlovak
  Document kindXXX
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1