Number of the records: 1  

New direction on manufacturing engineering - creatics. Nový smer v strojárskej technológii - kreatika

 1. Title statementNew direction on manufacturing engineering - creatics. Nový smer v strojárskej technológii - kreatika
  Main entry-name Békés, Ján (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Another responsib. Janáč, Alexander, 1939- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  In CO-MAT-TECH 2001 : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, 25.-26. október 2001. Zväzok 1.. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2001. -- ISBN 80-227-1591-3. -- s.176-180
  Subj. Headings produkcia
  výroba
  vývoj
  kreatika
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1