Number of the records: 1  

Finite-Element Method Modelling for Field Predictions inside Semi-Anechoic Rooms

 1. Title statementFinite-Element Method Modelling for Field Predictions inside Semi-Anechoic Rooms
  Main entry-name Bittera, Mikuláš, 1977- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Kováč, Karol, 1952- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Smieško, Viktor, 1948- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Translated titleSimulácia poľa vo vnútri semianechoických kabín pomocou metódy konečných prvkov
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.66
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1