Number of the records: 1  

Feasibility of Magnetostatic Non-Invasive Testing

 1. Title statementFeasibility of Magnetostatic Non-Invasive Testing
  Main entry-name Kollár, Mojmír, 1945- (Author) - FEI Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
  Another responsib. Setnička, Vít (Author) - FEI Katedra merania
  Translated titleRealizovateľnosť magnetostatických nedeštruktívnych testov
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.111
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1