Number of the records: 1  

Electromagnetic and Temperature Field of High Power Hollow-Coaxial Conductor

 1. Title statementElectromagnetic and Temperature Field of High Power Hollow-Coaxial Conductor
  Main entry-name Janíček, František, 1954- (Author) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Another responsib. Murín, Justín, 1951- (Author) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Kollár, Mojmír, 1945- (Author) - FEI Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
  Translated titleElektromagnetické a teplotné pole v zapuzdrenom vodiči
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.36
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1