Number of the records: 1  

Influence of DC Magnetic Fields on Accuracy of Magnetoelastic Strain Sensors

 1. Title statementInfluence of DC Magnetic Fields on Accuracy of Magnetoelastic Strain Sensors
  Main entry-name Paľa, Jozef, 1976- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Bydžovský, Ján, 1944- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Kraus, L. (Author)
  Švec, Peter (Author)
  Translated titleVplyv jednosmerného magnetického poľa na presnosť údaja magnetoelastických senzorov
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.78
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1