Number of the records: 1  

Bratislavské parky vo svetle chárt architektúry a urbanizmu

 1. Title statementBratislavské parky vo svetle chárt architektúry a urbanizmu
  Main entry-name Kusý, Ivan (Author) - FAD Ústav dejín a teórie architektúry
  In Projekt. -- roč.45, č.2 (2003), s.66-67
  Subj. Headings park
  Bratislava
  LanguageSlovak
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryBDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

Number of the records: 1