Number of the records: 1  

Optimalizácia metód merania odchýlok tvaru a polohy na súradnicových meracích strojoch

 1. Title statementOptimalizácia metód merania odchýlok tvaru a polohy na súradnicových meracích strojoch : Diplomová práca
  Main entry-name Ďurdík, Peter (Author)
  Another responsib. Janáč, Alexander, 1939- (xxx) - MTF Ústav výrobných technológií
  Vojtek, Rastislav (Consultant)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  FacultyMTF
  Phys.des.72 s príl (1 CD)
  Subj. Headings technológie strojárskej výroby
  Súradnicové meracie stroje
  meranie odchýlky
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M073335M*DP-6003Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1