Number of the records: 1  

Digital Measurement in Electricity Meter

 1. Title statementDigital Measurement in Electricity Meter
  Main entry-name Michálek, Rastislav (Author) - FEI Katedra rádioelektroniky
  Translated titleDigitálne meranie v merači energie
  In Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 2 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 24.- 26. 4. 2002. -- Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002. -- s.197-200
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  References (2) - článok
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.