Number of the records: 1  

Non-Linear VS Linear Media in Rotational Electrical Machinery FEM Analysis

 1. Title statementNon-Linear VS Linear Media in Rotational Electrical Machinery FEM Analysis
  Main entry-name Maga, Dušan (Author)
  Another responsib. Harťanský, René, 1969- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Halgoš, Ján (Author)
  Straka, Miroslav (Author)
  Setnička, Vít (Author) - FEI Katedra merania
  Translated titlePorovnanie nelineárnych a lineárnych charakteristík materiálov v rotoačných elektrických strojoch metódou konečných prvkov
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.34
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1