Number of the records: 1  

Resonator Parameters Evaluation from Swept Vector Reflection Coefficient Measurement

 1. Title statementResonator Parameters Evaluation from Swept Vector Reflection Coefficient Measurement
  Main entry-name Bilík, Vladimír, 1948- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Bezek, Ján, 1947- (Author) - FEI Katedra rádioelektroniky
  Translated titleUrčenie parametrov rezonátorov z rozmietaného merania koeficientu odrazu
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.55
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1