Number of the records: 1  

The Complex Permeability Spectra of MnZn Ferrite and Its Composites - Temperature and Concentration Effects

 1. Title statementThe Complex Permeability Spectra of MnZn Ferrite and Its Composites - Temperature and Concentration Effects
  Main entry-name Dosoudil, Rastislav, 1970- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Another responsib. Olah, Vladimír, 1946- (Author) - FEI Ústav elektrotechniky
  Ďurman, Vladimír, 1946- (Author) - FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
  Translated titleVplyv teploty a koncentrácie častíc na komplexnú permeabilitu MnZn feritu a jeho kompozitov
  In Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. -- Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. -- s.41
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1