Number of the records: 1  

Ustrasonic Investigation of Plastically Deformed Steel-Contribution to Analysis of Degradation Influence

 1. Title statementUstrasonic Investigation of Plastically Deformed Steel-Contribution to Analysis of Degradation Influence
  Main entry-name Bury, Peter (Author)
  Another responsib. Barta, Štefan (Author) - FEI Katedra fyziky
  Magula, V. (Author)
  Slugeň, Vladimír, 1962- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Šmida, Tibor (Author)
  Translated titleUltrazvukové skúmanie plasticky deformovanej ocele. Príspevok k analýze vplyvu degradácie
  In Komunikácie. Communications. -- Roč. 5, č. 2 (2003), s.41-43
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  20032003
  article

  article

Number of the records: 1