Number of the records: 1  

Katalytická oxidácia organických polutantov v odpadových vodách

 1. Title statementKatalytická oxidácia organických polutantov v odpadových vodách
  Main entry-name Fendrich, Emil, 1934- (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Polívka, Ľudovít (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Baranovič, Milan (Author)
  In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : Zväzok 9. Volume 9. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2000. -- ISBN 80-227-1476-3. -- s.155-159
  Subj. Headings oxidácia
  polutanty
  odpadové vody
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

Number of the records: 1