Number of the records: 1  

Metodologická diferenciácia a integrácia vied o výchove. Methodical differention and integration of learning about education

 1. Title statementMetodologická diferenciácia a integrácia vied o výchove. Methodical differention and integration of learning about education
  Main entry-name Končal, Viliam, 1943- (Author) - MTF Katedra humanitných vied
  In CO-MAT-TECH 2000 : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Časť 5.: Humanitné a spoločenské vedy v technike /. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2000. -- ISBN 80-227-1413-5. -- s.55-60
  Subj. Headings veda-metodológia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1