Number of the records: 1  

Biodegradabilné polyméry. Biodegradable polymers

 1. Title statementBiodegradabilné polyméry. Biodegradable polymers
  Main entry-name Lukáčová, Elena, 1938- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Another responsib. Škárka, Bohumil, 1933- (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Tureková, Ivana, 1960- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  In CO-MAT-TECH 2000 : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Časť 4.: Aplikované prírodné a inžinierske vedy /. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2000. -- ISBN 80-227-1413-5. -- s.311-316
  Subj. Headings polyméry
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.