Number of the records: 1  

Environmentální účetnictví - významný zdroj informací pro environmentální management podniku

 1. Title statementEnvironmentální účetnictví - významný zdroj informací pro environmentální management podniku
  Main entry-name Hyršlová, Jaroslava (Author)
  Another responsib. Sakál, Peter, 1951- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Akademická Dubnica 99. : Zborník prednášok z 5. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. diel /. -- Bratislava : STU v Bratislave, 1999. -- ISBN 80-227-1263-9. -- s.409-414
  Subj. Headings Management environmentálny
  LanguageCzech
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.