Number of the records: 1  

Quality improvement of education and learning on intermediate schools

 1. Title statementQuality improvement of education and learning on intermediate schools
  Main entry-name Arendášová, Alexandra, 1979- (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). -- Bratislava : STU v Bratislave, 2006. -- ISBN 80-227-2472-6. -- s.19-25
  Subj. Headings kvalita vyučovacieho procesu
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  References (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  article

  article

Number of the records: 1