Number of the records: 1  

Convergence and divergence preserving functions

 1. Title statementConvergence and divergence preserving functions
  Main entry-name Červeňanský, Jaroslav, 1947- (Author) - MTF Katedra matematiky
  In CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). -- Bratislava : STU v Bratislave, 2006. -- ISBN 80-227-2472-6. -- s.179-184
  Subj. Headings matematika
  Rady nekonečné
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1