Number of the records: 1  

Ekonomické posúdenie výroby tepla v blokových kotolniach

 1. Title statementEkonomické posúdenie výroby tepla v blokových kotolniach
  Main entry-name Urban, František, 1952- (Author) - SjF Katedra tepelnej energetiky
  Another responsib. Kučák, Ľubor, 1945- (Author) - SjF Katedra tepelnej energetiky
  Muškát, Peter, 1976- (Author) - SjF Katedra tepelnej energetiky
  Translated titleEconomical evaluation of the heat production in the blocke boiler houses
  In Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : 14. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare,6.-10.3.2006. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006. -- ISBN 80-89216-06-4. -- s.83-88
  Subj. Headings cena tepla
  spotreba tepla
  investičné náklady
  heat price
  heat consumption
  investment costs
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1