Number of the records: 1  

Biografia

 1. Title statementBiografia
  Main entry-name Holmanová, Anna (Author) - FA Dekanát
  In Osobnosť Ernesta Zmetáka : v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva. -- Bratislava : STU v Bratislave FA : 2006. -- s.124-130
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1