Number of the records: 1  

Statistical convergence of sequences of real numbers and sequences of real functions

 1. Title statementStatistical convergence of sequences of real numbers and sequences of real functions
  Main entry-name Červeňanský, Jaroslav, 1947- (Author) - MTF Katedra matematiky
  Another responsib. Masárová, Renáta, 1967- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  In Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. -- ISBN 978-80-8075-210-1. -- s.253-256
  LanguageEnglish ; English
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1