Number of the records: 1  

Vytvorenie virtuálnych objektov riadenia pre potreby výučby vo virtuálnom laboratóriu = Creation of virtual objects of management for purposes of education in virtual laboratory

 1. Title statementVytvorenie virtuálnych objektov riadenia pre potreby výučby vo virtuálnom laboratóriu = Creation of virtual objects of management for purposes of education in virtual laboratory : Diplomová práca
  Main entry-name Lenický, Andrej (Author)
  Another responsib. Michaľčonok, German, 1946- (xxx) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Strémy, Maximilián, 1978- (Consultant) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2007
  FacultyMTF
  Phys.des.66 s príl (1 CD-ROM)
  NoteProgram: Automatizácia a informatizácia procesov
  Subj. Headings virtuálne laboratória
  virtuálne prostredie
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M076888M*DP-6734Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1