Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania pracovníkov v spoločnosti Dúbravanka R.F.T., a.s. Kráľová pri Senci = Proposition of Disposals for improvement of present state assessment allocation of employees, benefits and discharge of the employees

 1. Title statementNávrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania pracovníkov v spoločnosti Dúbravanka R.F.T., a.s. Kráľová pri Senci = Proposition of Disposals for improvement of present state assessment allocation of employees, benefits and discharge of the employees : Bakalárska práca
  Main entry-name Kaderičová, Jana (Author)
  Another responsib. Mulíková, Dagmar, 1956- (xxx) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  FacultyMTF
  Phys.des.60 s príl (1 CD-ROM)
  NoteOdbor: priemyselné inžinierstvo a manažment
  Subj. Headings personalistika
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M066320M*BP-2759Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.